• tlo

Redakcja

 

Rada Naukowa

Ewa BOCHNO, dr hab. prof. nadzw., University of Zielona Góra (Poland)

Maria CZEREPANIAK-WALCZAK, prof. zw. dr hab., University of Szczecin (Poland)

Hana ČERVINKOVÁ, dr hab. prof. nadzw., University of Lower Silesia (Poland)

Jeļena DAVIDOVA, Dr.paed., Professor, Dugavpils University (Latvia)

Krystyna DURAJ-NOWAKOWA, prof. zw. dr hab., Academy Ignatianum in Cracow (Poland)

Igor FURMANOV, prof. zw. dr hab., Belarusian State University (Belarus)

Núria SIMÓ GIL, Professor, University of Vic (Spain)

Marek GORZKO, dr hab. prof. nadzw., Pomeranian University in Słupsk (Poland)

Sonia Borisova ILIEVA, DSc., Professor, Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria)

Jarek P. JANIO, Ph.D., Santa Ana College, Santa Ana, California (USA)

Masashi KASUGA, Ph.D., Professor Kobe Gakuin University (Japan)

Marek KONOPCZYŃSKI, prof. zw. dr hab., University of Bialystok, (Poland)

Olga KOMAR, prof. zw. dr hab., Uman State Pedagogical University (Ukraine)

Blahoslav KRAUS, PhDr. CSc., Professor, University of Hradec Kralove (Czech Republic)

Pavlo KUTUEV, prof. zw. dr hab., National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" (Ukraine)

Valentina LEVICHEVA, prof. zw. dr hab., Russian State University For The Humanities (Russia)

Jan MACIEJEWSKI, dr hab. prof. nadzw., University of Wroclaw (Poland)

Peter L. McLAREN, PhD, Professor, Chapman University, California, (USA)

Larysa NOVAK-KALYAYEVA, prof. zw. dr hab., Institute of Personnel Training of  the State Employment Service of Ukraine (Ukraine)

Arkadiusz KRASICKI, Assoc. prof. docent  dr. sc.,  University of  Zadar (Croatia)

Beata PASTWA-WOJCIECHOWSKA, prof. zw. dr hab., University of Gdańsk (Poland)

Elżbieta PERZYCKA, dr hab. prof. nadzw., University of Szczecin (Poland)

 

Komitet Redakcyjny

Redaktor Naczelny: prof. zw. dr hab. Iryna SURINA

Zastępca Redaktora Naczelnego: dr hab. prof. nadzw. Anna BABICKA-WIRKUS

Sekretarz Redakcji: dr Iwona GUMOWSKA

Redaktor statystyczny: dr Ryszard MOTYKA

Redaktor techniczny: mgr Bartosz MIODEK

Redaktor językowy (język polski): dr Paweł KOZŁOWSKI

Redaktor językowy (język angielski): prof. dr hab. Svitlana SHEKHAVTSOVA

Redaktor językowy (język angielski): Assoc. Prof. Dr. Olena Byndas

Redaktor językowy (język rosyjski): Assoc. Prof. Dr. Svetlana OVCHINNIKOVA

Redaktor językowy (język hiszpański): prof. dr Joan SOLER MATA

Redaktorzy tematyczni:

dr Małgorzata CHRZANOWSKA-GANCARZ, Pomeranian University in Słupsk

dr Anna KOPROWICZ, Pomeranian University in Słupsk

dr Ewa MURAWSKA, Pomeranian University in Słupsk

dr Radosław NAWROCKI, Adam Mickiewicz University in Poznań

dr Andrzej PIOTROWSKI, University of Gdańsk

dr Agnieszka PRÓCHNIAK, Pomeranian University in Słupsk

dr Krzysztof STASIAK, University of Gdańsk

dr Anna SUCHOCKA, Pomeranian University in Słupsk

dr Łukasz WIRKUS, University of Gdańsk

 

Wydawca czasopisma

Katedra Socjologii i Politologii

Akademia Pomorska w Słupsku

ul. Jana Kozietulskiego 6-7

76-200 Slupsk, Polska

 

Kontakt

Redakcja czasopisma:
“Social Studies: Theory and Practice”
Katedra Socjologii i Politologii
Akademii Pomorskiej w Słupsku
ul. Jana Kozietulskiego 6-7
76-200 Słupsk
+48 59 306 76 02
social.studies.apsl@gmail.com

Aktualny numer

sstp logo130

newnumer okladka